1/4/13

EL DISSENY

El disseny és tot el procés que permet elaborar un objecte, ja sigui un cartell, un llibre o un cotxe. Aquest procés parteix de l'encàrrec fet al dissenyador per una empresa, una institució o un particular. A partir d'aquest moment, cal pensar i projectar com haurà de ser l'objecte final. S'han de considerar diversos aspectes: la seva funció, el públic al qual va dirigit, el preu, els materials que caldrà utilitzar, els valors simbòlics que voldrà transmetre, etc.

Un cop realitzat el projecte, caldrà preparar-ne la producció. Finalment, el procés de disseny pot incloure, fins i tot, l'estratègia de màrqueting que facilitarà que l'objecte arribi al públic al qual va dirigit.


EL DISSENY GRÀFIC


DOCUMENT DE TREBALL PER AL DISSENY DEL CD MUSICAL

27/2/13

Forma i natura

Llegiu atentament el següent text i després copieu les preguntes en un document de text (word o openoffice) i completeu les respostes.Preguntes:

  1. Escriu les idees principals de cada paràgraf i defineix els conceptes que no hagis entès.
  2. Redacta un llistat de les diferents formes que es van anomenant al llarg del text i destaca la seva funció.
  3. Busca 5 fotografies de formes (ja siguin naturals o artificials) que responguin als tipus enumerats de la 2na pregunta

18/2/13

LITERATURA I EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

EL CÒMIC

El matrimoni perfecte entre aquests dos  diferents llenguatges és el còmic.


EL LLIBRE IL·LUSTRAT


"A l'hora de definir què és un llibre il·lustrat, podem començar a trobar la resposta en el mateix terme: un llibre il·lustrat no és cap altra cosa que un text acompanyat d'unes il·lustracions. Ara bé, aquesta resposta és massa simple, queda molt curta i no s‟ajusta exactament a la realitat. 

Si afirmem que un llibre il·lustrat és un conte amb dibuixos donem a entendre que el més important és el text. Però això no és així sempre. Ni tampoc podem afirmar que no sigui mai així. Novament trobem que l‟explicació resulta massa simplista i incompleta. Tenint en compte els diversos factors que poden condicionar l‟anàlisi que ens portarà a respondre aquesta pregunta tan completa, potser el més adient és considerar-los punt per punt."


Un exemple on la il·lustració és part fonamental del relat literari:

"El petit princep" d'Antoine de Saint-ExuperyRecursos il·lustracions:
- ILUSTRÍSIMOS
- ILUSTROSKOP
L'ESCENOGRAFIA


Webquest "escenografia"

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.

6/2/13

VISITA A L'EXPOSICIÓ "Explosió! El llegat de Jackson Pollock


  • PINTEREST: la galeria on trobareu les fotos que ens han fet aquest matí a la Fundació Miró.


ALGUNS DELS ARTISTES QUE HEM CONEGUT A L'EXPOSICIÓ

Jackson Pollock

Niki de St Phalle
Janine Antoni

Yves Klein

Kazuo Shiraga
William Anastasi
Jean Tinguely
Allan Kaprow

18/1/13

FOTOPERIODISME: la comunicació amb la imatge

"MILICIÀ CAIGUT" DE ROBERT CAPA
  1. Fes una descripció de la imatge.
  2. Averigua l'any i el lloc en què Robert Capa va fer la foto?
  3. En quin context històric situem la imatge?
  4. Cerca informació sobre el "possible muntatge" de la composició.

CONCURSOS FOTOGRAFIA DE PRENSA:
- Fotopres La Caixa (caldrà estar pendent de la propera convocatòria)
- Clic 2012 (caldrà estar pendent de la propera convocatòria)
- Fotoconcurs Carnet Jove (caldrà estar pendent de la propera convocatòria)

WEBS D'INTERÈS:
-Sakafotos
-Curs de fotografia analògica a Sant Ildefons
-Casa Elizalde (Barcelona)


FOTOPRES 2013