21/5/20

TREBALL SOBRE "COLORS EN SÈRIE"PROPOSTA DE TREBALL SOBRE EL VOSTRE COLOR.

Un cop heu triat el vostre color, ara us convertiu en els promotors d'aquest color. Què vol dir promocionar? Vol dir donar a conèixer als altres les virtuds, avantatges, curiositats i meravelles que hi ha darrera del vostre color. Tots els colors tenen la seva part positiva.
Per fer-ho podeu triar entre aquestes 3 opcions:

Crearem una tasca al Classroom amb aquestes 3 propostes:

1. Fer una infografia. És una mena de pòster o flyer, amb imatges i paraules senzilles i atractives. Ho podeu fer amb el canva. Caldria capturar-ho o exportar-ho com una imatge i adjuntar-la.

2. Fer un anunci gravat en vídeo sobre el color. Com si fos un anunci de la tele, graveu les meravelles del vostre color no més enllà d'un minut. No pot faltar una bons música i un eslògan. Caldria pujar-ho al youtube i adjuntar l'enllaç.

3. Creació plàstica lliure on el protagonista sigui el vostre color. Caldria fer-li una foto i adjuntar l'arxiu.
17/10/19

L'emoció

Mirem el vídeo del "This is art" sobre l'emoció
Què en penseu?
Quin paper juguen les emocions en el món de l'art?