1/4/13

EL DISSENY

El disseny és tot el procés que permet elaborar un objecte, ja sigui un cartell, un llibre o un cotxe. Aquest procés parteix de l'encàrrec fet al dissenyador per una empresa, una institució o un particular. A partir d'aquest moment, cal pensar i projectar com haurà de ser l'objecte final. S'han de considerar diversos aspectes: la seva funció, el públic al qual va dirigit, el preu, els materials que caldrà utilitzar, els valors simbòlics que voldrà transmetre, etc.

Un cop realitzat el projecte, caldrà preparar-ne la producció. Finalment, el procés de disseny pot incloure, fins i tot, l'estratègia de màrqueting que facilitarà que l'objecte arribi al públic al qual va dirigit.


EL DISSENY GRÀFIC


DOCUMENT DE TREBALL PER AL DISSENY DEL CD MUSICAL